pdf 3ኛ ክፍል ሒሳብ ምእራፍ 9 Part 35.

qopheessaan Geetaachoo Rabbirraa.

Jump to Page. pdf ሁለተኛ ክፍል ሒሳብ ት Part 17.

pdf.

ABSTRACT In their struggle to restrain the destructive exercise of power of their governments, quite a big number of countries have made one.

by: telegram | 855 KB | 17-03-2022 | 24 reads | 40 downloads. Fkn. Price: $6.

__________ ________ __________.

pdf saaynisii Naannoo kutaa 3ffaa. 99. Gatiin: Qar.

. Kutaa 8ffaa keessatti akaakuu barumsaa Afaan Oromoo, Herrega, Afaan Ingilizii, Fiiziksiifi kkf baranna.

Sirni Gadaa sirna dimokiraasii walqixxummaa dhalootaan saba Oromoo Baha Afrikaa biratti beekamudha.

You are on page 1 of 231.

3) Sardiida __________ ________ _________. Ergaa tokko kan ofkeessaa qabuufi himoota seeraan walitti qindaa’an irraa kan ijaaramuudha.

Save Save afanoromoo kitaaba barataa kutaa 11ffaa For Later. .

This app is designed for grade 6th students learning Afaan Oromoo as their second language.
Gadaa Book.
.

What people are saying - Write a review.

.

Afaan Oromoo Kutaa 1ffaa. Kana jechuun, hima tokko keessatti guyyaafi bara ibsuu yoo barbaanne qoodduu jidduu galchuudhaan addaan. 2019 •.

. pdf ሒሳብ 1ኛ ክፍል ምዕራፍ 3 Part 9. Anonymous T0n9h8Y. Hanga ammaatti kitaaboota Afaan, aadaa, seenaa fi siyaasaa Oromoo barsiisaan kudha sadii Afaan Ingilizii fi Afaan Oromoon barreessanii maxxansisaniiru.

Furtuu : seerluga afaan Oromoo (Oromo grammar), kutaa 9 fi 10.

hanga 12.

1) Qeerransa ________ ________ __________. Kun immoo sirna barnootaa afaan oromoo kutaa 1- 4 afaan dhalootaaf fooyya’e waliin wal simsiisuun qophaa’e.

Barnoota Lammummaa Fi Amala Gaarii KITAABA BARATAA Kutaa 6 : Categories: Kutaa 6ffaa: BookID: 44 : Authors: MOE: ISBN-10(13): 978-99944-2-060-5 : Publisher: MOE :.

barnoota afaan oromoo kutaa kurnaffaa 2012/2020 6 10.

Yaa'iin Waliigalaa Gadaa muka Gadaa jalatti raawwatama - innis bakka.

Barnoota.

.